ვიდეო რგოლები

იზრუნე მომავალზე

00:49

ოჯახის დაგეგმვის მნიშვნელობა

00:31

კონტრაცეფციის სახეები

00:31

სტიგმა

18:50

განახლებული მატჩი

24:18