ვიდეო რგოლები

ოჯახის დაგეგმვის მნიშვნელობა

00:31

კონტრაცეფციის სახეები

00:31

სტიგმა

18:50

განახლებული მატჩი

24:18

აივ/შიდსი 1

00:38